Γ' Λυκείου.

Η σχολική υλή των Μαθηματικών της Γ' Λυκείου περιλαμβάνει τα θέματα της Κατεύθυνσης (Άλγεβρα και Ανάλυση) καθώς και τα θέματα της Γενικής Παιδείας.