Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης.

Τα μαθηματικά της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου εξετάζουν τα θέματα: (Άλγεβρα) Μιγαδικοί αριθμοί, (Ανάλυση) Όριο-συνέχεια συνάρτησης, Διαφορικός λογισμός, και Ολοκληρωτικός λογισμός.