Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.

Τα μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ' Λυκείου εξετάζουν τα θέματα: Συναρτήσεις, η έννοια της παραγώγου, εφαρμογές των παραγώγων, βασικά στοιχεία Στατιστικής, μέτρα θέσης και διασποράς, Δειγματικός χώρος -Ενδεχόμενα και η έννοια της πιθανότητας.