Β' Λυκείου.

Η σχολική υλή των Μαθηματικών της Β' Λυκείου περιλαμβάνει θέματα Άλγεβρας (Τριγωνομετρία, Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις, Πρόοδοι, Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση), Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Διανύσματα, Έξίσωση ευθείας, Κωνικές τομές, Θεωρία αριθμών) και Γεωμετρίας (Μετρικές σχέσεις, Εμβαδά, Μέτρηση κύκλου, Ευθείες και επίπεδα, Στερεά σχήματα).