Β' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης.

Τα μαθηματικά της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Β' Λυκείου εξετάζουν τα θέματα: Διανύσματα, Έξίσωση ευθείας, Κωνικές τομές και Θεωρία αριθμών.