Β' Λυκείου - Άλγεβρα.

Η 'Αλγεβρα της Β' Λυκείου εξετάζει τα θέματα: Τριγωνομετρία, Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις, Πρόοδοι και τέλος την Εκθετική και την Λογαριθμική συνάρτηση