Α' Λυκείου.

Η σχολική υλή των Μαθηματικών της Α' Λυκείου περιλαμβάνει βασικά θέματα Άλγεβρας (Πραγματικοί αριθμοί, συναρτήσεις, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, εξισώσεις-ανισώσεις 2ου βαθμού και τριγωνομετρία.) και Γεωμετρίας ( Επίπεδο, ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, είδη γωνιών, τρίγωνα, παράλληλες ευθείες, παραλληλόγραμμα, τραπέζια, εγγεγραμμένα σχήματα, αναλογίες, ομοιότητα).