Α' Λυκείου - Γεωμετρία.

Η Γεωμετρία της Α' Λυκείου εξετάζει τα θέματα: Επίπεδο, ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, είδη γωνιών, τρίγωνα, παράλληλες ευθείες, παραλληλόγραμμα, τραπέζια, εγγεγραμμένα σχήματα, αναλογίες και ομοιότητα.