Γ' Γυμνασίου - Τριγωνομετρία.

Στη Τριγωνομετρία της Γ' Γυμνασίου θα επεκτείνουμε τις γνώσεις μας απο την Β' Γυμνασίου, μαθαίνοντας τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας 0o≤ω≤180o,σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας, και τους πολύ χρήσιμους Νόμους των ημιτόνων και των συνημιτόνων.