Γ' Γυμνασίου - Γεωμετρία.

Στη Γεωμετρία της Γ' Γυμνασίου θα μάθουμε πότε δυο τρίγωνα είναι ίσα, το περίφημο Θεώρημα του Θαλή και πότε δυο τρίγωνα ή πολύγωνα είναι όμοια.