Γ' Γυμνασίου - Άλγεβρα.

Στην Άλγεβρα της Γ' Γυμνασίου μελετούνται οι Αλγεβρικές Παραστάσεις, Εξισώσεις α' & β' βαθμού, Ανισώσεις με ένα άγνωστο, τα συστήματα γραμμικών εξισώσεων, οι συναρτήσεις y=αχ2 και y=αχ2+βχ+γ καθώς και η έννοια της πιθανότητας.