Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία.

Στη Γεωμετρία της Β' Γυμνασίου θα μάθουμε να υπολογίζουμε τα εμβαδά του τετραγώνου, ορθογωνίου, παραλληλογράμμου, τριγώνου και τραπεζίου. Θα ανακαλύψουμε την σπουδαιότητα του Πυθαγορείου θεωρήματος και των εφαρμογών του. Στην συνέχεια θα γνωρίσουμε την τριγωνομετρία και τα διανύσματα με τις πολλές εφαρμογές τους σε άλλες θετικές επιστήμες. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στη μελέτη του κύκλου και τέλος θα μάθουμε για τη μέτρηση των γεωμετρικών στερεών.