Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα.

Στην Άλγεβρα της Β' Γυμνασίου παρουσιάζονται οι Εξισώσεις και Ανισώσεις α' βαθμού, το σύνολο των Πραγματικών αριθμών, η έννοια των συναρτήσεων και τα βασικά στοιχεία της Περιγραφικής Στατιστικής.