Α' Γυμνασίου - Άλγεβρα.

Η 'Αλγεβρα της Α' Γυμνασίου εξετάζει τα θέματα:Φυσικοί αριθμοί, πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών, δυνάμεις φυσικών αριθμών, Ευκλείδια διαίρεση, ΜΚΔ, ΕΚΠ, κλάσματα, πράξεις μεταξύ κλασμάτων, δεκαδικοί αριθμοί, πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, εξισώσεις 1ου βαθμού, ποσοστά, αναλογία, ανάλογα ποσά, αντιστρόφως ανάλογα ποσά, θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, πράξεις με ρητούς αριθμούς και δυνάμεις ρητών αριθμών.