Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Γ' Λυκείου-Μαθηματικά κατεύθυνσης και γενικής παιδείας,Τυπολόγιο